Domov razvoj kazalo kontakt

Ponikva

Objavljeno: 15.04.2013

Izvedba arheoloških raziskav ob preureditvi vaškega jedra Slomškove Ponikve.

 

Med junijem in septembrom 2012 je ekipa Arhej d.o.o. je ob preureditvi vaškega jedra Slomškove Ponikve izvedla arheološke raziskave. Slednje so potekale v neposredni okolici baročne cerkve sv. Martina. Neinvazivne geofizikalne metode, sondiranja, nadzor ob gradnji in izkopavanja so potrdili in utrdili že znane ter razkrili številne nove podatke o tem zgodovinsko izjemno bogatem območju. 

Raziskave znotraj cerkve so pokazale zidove potencialno predromanske cerkve in danes zapečatene grobnice. Izkopavanja drenaže ob cerkvi so razkrila domnevno romansko, gotsko in baročno fazo cerkvenih prezidav. Današnja baročna cerkev sv. Martina je bila grajena med letom 1732 in 1758, ko sta bila dokončana zvonik in zunanjščina.  
Ob cerkvi je bilo z 51-imi grobovi delno le dokumentirano, delno dokumentirano in izkopano večfazno skeletno grobišče. Jasno ločljivi sta bili dve fazi grobišča, starejša in mlajša. Zaradi odsotnosti časovno opredeljivih najdb starejše faze grobišča ni mogoče datirati. Mlajša faza grobišča je bila na podlagi pridatkov umeščena v 18. stoletje. 
Okoli cerkve je bil odkrit pokopališki zid, ki je bil utrjen s protiturškim obzidjem in stolpi. Raziskani so bili trije stolpi, JZ polkrožni stolp s stranskim in glavnim vhodom ter odvodnim kanalom, SZ pravokotni stolp z utrjenim glinenim pragom ter SV polkrožni stolp s strelno lino, ki je bil v 18. stoletju preurejen v kostnico. Četrti, JV stolp se je nahajal izven območja raziskav, najverjetneje pod današnjim župniščem. Kasneje v novoveškem času je bil vzhodni del obzidja razširjen z dodatnim lokom. 
Z veliko volje, truda in železno roko ZVKD (OE Celje) je bila bogata dediščina s predstavitvijo obzidja delno vključena v novo ureditev vaškega jedra.